zeytinburnu sağlık taraması

Zeytinburnu Sağlık Taraması

Zeytinburnu Sağlık Taraması Hizmeti; İşyerlerinin çalışanlarına meslek hastalığı ile ilgili belirli periyotlarda yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri, herhangi bir iş gücü ve iş günü kaybına sebep olmaksızın ve herhangi başka bir kuruluşa gitmeksizin kendi çalıştıkları yerde yapmalarına olanak sağlayan mobilize edilmiş bir sağlık hizmetidir.

Şirketlerin ve özellikle işverenlerin personellerinden ve sağlıklarından sorumlu olduklarından ve bu sebeple personellerinin sağlık taramalarını yaptırma yükümlülüğü de işverenlere aittir.

Firma çalışanlarınıza, firmanızda göndereceğimiz tam teşekküllü Mobil Sağlık Taraması Hizmeti Aracımız ile “Sağlık Taramaları” yapıyor ve raporluyoruz.

Zeytinburnu Sağlık Taraması

Zeytinburnu Sağlık Taraması

Mobil Sağlık Taraması Hizmeti Aracında Aşağıda belirtilen tetkikler yapılmaktadır.

 • Akciğer Grafiti
 • İşitme Testi
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Göz Muayenesi
 • EKG Testi (Kalp Akım Grafiği)
 • Portör Muayenesi (Gaita Mikroskobiği, Gaita Kültürü, Burun Kültürü ve Boğaz Kültürü, Portör Taraması)
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • Kan Grubu ()
 • Kan Şekeri Testi
 • Fizyolojik Testler
 • Checkup
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • Kan Yağları
 • Serolojik Tetkikler
 • İdrarda / Kanda Kurşun
 • İdrarda / Kanda Alüminyum
 • İdrarda/Kanda Toluen, Fenol, Vanil Mandalik Asit, Hippurik Asit¡¬Vb.
 • Psikometri Testler
 • Aşılar (Tetanos, Grip, Sarılık)

Zeytinburnu Sağlık Taraması

Sağlık Taraması Hizmetini Kimler Verebilir?

Mobil Sağlık Taraması hizmetini yerinde verebilmek için hizmet verilecek aracın Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) dan herhangi bir radyoaktif madde kaçağı olmadığı ve diğer ölçümlerinin de yapıldığına dair test edildiğini gösteren ruhsata sahip olması gerekmektedir. Genel verilecek hizmetin içeriği ile ilgili de gerekli izinler ve ruhsatların alınmış olması gerekmektedir. Örneklendirecek olursak; Yapılan tıbbi tahlil ve tetkiklerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış laboratuvarlarda bakılması, çekilen Akciğer Grafisi’nin bir radyoloji hekimi tarafından değerlendirilip raporlanması, yapılan işitme testinin odiyolog veya bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan tahlil ve tetkik sonuçlarının güvenilirliği şüpheli olacaktır.

Araçlarımız bu testleri gerçekleştirebilecek nitelikte ki cihazlara sahiptir. Aynı zaman da sonuçlar uzman doktorlar tarafından incelenip, kaşelenip, imzalandığından tüm mevzuata da uygundur.

Huzurlu ve Sağlıklı Günler Dileriz.