Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Yüksekte Çalışma Eğitimi, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5 yıl önce yürürlüğe giren 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak duyurulan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Usul ve Esasları’nın 5. Maddesine göre; iş sahibi olan işverenler, iş yerinde çalışan işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamalı. İşyerinde çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimini almalarını sağlamak zorundadır.

Bahsi geçen eğitim, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfına giren işlerde çalışmak isteyenler için işe başlamadan önce, iş ortamı veya iş değişikliklerinde, işçilerin kullandığı ekipmanlardaki büyük değişikliklerde ve işe yeni bir teknoloji katıldığı zaman verilmektedir. Verilen eğitim ise yeni risklere göre sürekli olarak müfredatını değiştirmekte ve kendini sürekli olarak güncel tutmaktadır.

Ülkemiz Türkiye’de sonucu ölümle biten iş kazaları en çok inşaat sektöründe meydana gelmektedir. Bu ölümler ise çoğunlukla yüksek bir mesafeden düşme ile meydana gelmektedir. Bundan dolayı da yüksek yerlerde çalışan işçiler için ayrı olarak eğitim alması gerekmektedir.

Bundan dolayı 15.05.2013 tarihinde 28648 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile yüksekte çalışan işçiler için meydana gelebilecek kazaları önlemek adına güvenli ve sağlıklı çalışmak için bir eğitim verilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu eğitim ise Yüksekte Çalışma Eğitimi’dir. Bu eğitimin içeri ise şu şekildedir;

 • Yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları
 • Düşmeye neden olan faktörler
 • Düşmenin nedenleri ve süresi
 • Yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler
 • Yüksekte çalışmada risklerden korunma yöntemleri
 • Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri
 • Tehlikeli ve güvensiz durumlar, alınması gereken önlemler
 • Ankrajlar, merdivenler, korkuluklar, kalıp sistemleri, iskeleler
 • Sağlık ve güvenlik işaretleri
 • Yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular
 • Uygulama

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ KAPSAMI

Alanında görev yapan ve işi gereği emniyet gerektirecek yüksekliklere çalışması gereken işçilere yönelik özel bir eğitim programdır. İşte çalışan işçinin güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra kurtarma becerilerini kazandıran uygulamaları da içerir.
Bütün uygulamalar alanına özgü emniyet gereksinimlerine göre düzenlenmiştir, kurtarma konusu ilave edilerek tamamen işe özel bir program oluşturulmuştur. Teorik ve pratik eğitim iç içe verilir. Eğitimin bizzat çalışılacak iş yerinde verilmesi etkinliğini arttırmaktadır.