Posts

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi , iş yerlerinde çalışanın çalışma ortamı çalışanın sağlığını zarar verebilecek durum ve koşullardan ve oluşabilecek kazaları en aza indirilerek verilen eğitimdir. Yapılandırılmış işçilik ve iş güvenliği  çalışmalarının iş yeri çalışanlarını oluşturabiliyorsanız bir kazaya karşı koruyabilirsiniz, üretiminizi güvenli hale getirin ve işletme güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Bu eğitim bireysellere, gelişmekte olan iş kazalarının önlenmesi iş, işçi sağlığı ve güvenliği için çeşitli tedbirlerin alınması ve bu önlemlere uyulması konusundaki teorik İş çalışanlarının koruyucu ekipmanı kullanımı, işlenebilir hale gelebilir kazların bulunduğu yere getirilerek zararı ortadan kaldırılabilir ya da hasarı en aza indirebilir ve oldukça önemlisi vardır. İşverenlere burada burada görev, iş, işçi güvenliği ve güvenciliği hedef odaklı yapması ve çeşitli tedbirler alması lazım. İşçilere düşen görev ise işveren aracılığıyla iş, işçi, işçi ve güvenlik müdürü ve çalışmalara uyuyor ve bu konuda çalışmayı planlıyoruz ve uyulmadığı zaman olayı kazadan ötürü kötü etkilenebileceğini bilmesidir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGESİ

İş kazalarını azaltabilmek için, son zamanlarda  iş güvenliği eğitimi ve profesyonel eğitimi  almamış işçilerin, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmayacağı hükmüne odaklı işlemeyi nasıl önde tutuyorsunuz. Bu maddeda 01.01.2009 tarihinde gelecekteki iş güvenliği eğitimi ve mesleki eğitim almamış işçilerin ağır ve tehlikeli sınıfına giren işlerde çalıştırılmayacaktır. Buna göre 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması yoluyla 26.05.2008 Mevzuata göre çalışanların ağır ve tehlikeli sınıfına giren işlerde çalışabilmeleri için profesyonel eğitim ile Temel  İş Sağlığı ve Güvenliği  Eğitimi almaları vardır.

ILO ‘ya göre iş kazalarının büyük bir kısmı temizleyici emniyetsiz bir şekilde inceleyerek ve davranışlarından kaynaklanmakta. Aynı kurumun yine farklı bir araştırmasına göre ise; iş kazalarının% 98’i insan hatasından önce kaynaklanırken çıkıldı. Günümüzde ise çalışanlara Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alanında bir cildin geleceği en büyük sebebi, bu eğitimin olduğu yerlerde kazaları ve kazalardaki hasarın, can kaybının en aza indirebileceğidir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ZORUNLULUK VE PROGRAM

15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmadan önce yapılmasına izin verilmemektedir. – “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre ise işverenler, çalışanların işleyen ve çalışanların kullanımına uygunluklarını kullanmalarını sağlamışlardır.

  • Programların temizleme ve planlama,
  • Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesi,
  • Çalışanların bu programlara katılması,
  • Programın sona ermesi için adaylığını düzenlenmesi.

İşverenler, çalışanlarına yönelik en az özelliklerin belirlenebilmesi, işleyenlerin işleyebilmesi ve işleyebilmesi

1. Genel konular – Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Çalışma Mevzuatı ile ilgili bilgiler,
Çalışanların Yasal hak, sorumlulukları ettik
İşyeri temizliği, düzeni ettik
İş kazası ettik meslek hastalığından doğan Hukuki Sonuçlar

2. Sağlık Konuları – Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Meslek hastalıklarının sebepleri,
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin korunması,
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
İlkyardım

3. Teknik konular – Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Kimyasal, fiziksel ve ergonomi risk etmenleri,
Elle taşıma ve taşıma,
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
İş donanımlarının kullanımı,
Ekranlı araçlarla çalışma,
Elektrik, tehlikeler,
riskler ve korunmalar , İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin,
güvenlik ve sağlık
güvenliği , Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
İş Güvenliği ve genel güvenlik
ilkeleri ve güvenlik kültürü, Tahliye ve Güvenlik
Eğitimleri, önde ve yeni çıkan riskler de düzenli olarak düzenli aralıklarla tekrarlanır.

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yıllık en az bir defa.
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yıllık en az bir defa.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığınız yakalanan çalışana işe dönüşünde isteğinizden önce, kazanın veya meslek hastalığınızın sebepleri, korunma yolları ve diğer alanlarda çalışma ile ilgili eğitimler verildi.
Herhangi bir sebeple altı aydan fazla uzak işte uzak kalanlara, tekrar işe başlamasından önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini sürdürüyor yıllık eğitim alıyor olunması yapıyor ve onaylar. Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi alanda olması bekleniyor, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve hedef konularına yer verilir.

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamında devam edenlerde periyotlar içinde ve sonraki sürelere uygun olarak verilmelidir.

  • Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat iş güvenliği ve güvenliği eğitimi,
  • İki saat iş güvenliği ve güvenliği eğitimi,
  • Çok tehlikeli işyerleri en az altı saat iş güvenliği ve güvenliği eğitimi için,

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Belgesi – Katılımcı Belgesi

Çalışanlar İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası