SAĞLIK TARAMASI

Sağlık taraması, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür.

Çalışanların sağlık taramalarının işe girişten başlayarak periyodik olarak yapılması ve saklanması gerekmektedir.

Sağlık Taraması

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (c) bendine aşağıdaki (10) numaralı alt bent ve (ç) bendinin beş numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (6) numaralı alt bent eklenmiştir.

“3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

 • Az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir,
 • Tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir,
 • Çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir,
 • Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.
 • Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.”

Yönetmelik Resmi Gazete Linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141218-6.htm

SAĞLIK TARAMASI HANGİ TETKİKLER YAPILIR?

Personel mobil sağlık taraması hakkında aşağıdaki tetkik ve tahliller sıklıkla yapılmaktadır.

 1. Akciğer Grafisi
 2. Odiometri (İşitme Testi)
 3. Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 4. Portör Muayenesi
 5.  Aşılar
 6. Laboratuvar Tetkikleri
 7. Kan sayımı (Hemogram)
 8. Tam idrar tahlili
 9. Karaciğer fonksiyon testleri (Ast,Alt,Ggt)
 10. Böbrek fonksiyon testleri (Üre,Kreatinin)
 11. Hepatit B testi
 12. Serolojik tetkikler
 13. İdrarda /kanda kurşun, toluen, feneol
 14. Vanil mandelik asit
 15. Hipurik asit. v.b.
 • DİĞER TETKİK VE TAHLİLLER İÇİN BİLGİ TALEP EDİNİZ. 0850 532 54 41 

SAĞLIK TARAMASI KİMLER YAPTIRMALIDIR?

Sağlık taraması tüm tehlike sınıflarında zorunluluğu vardır. Bu konuda işyeri hekiminizden veya iş güvenliği uzmanından bilgi alabilir, ayrıca bizleri de bu konuda arayabilirsiniz.

MOBİL SAĞLIK ARACI

İş sağlığı hizmetleri olarak işyeri hekimliği istihdamı, diğer sağlık personeli istihdamı, mobil sağlık taraması ve sağlık raporlarında kolaylık sunuyoruz.

İş sağlığı hizmetlerimizin içinden bir diğer iş sağlığı hizmetimiz olan mobil sağlık taraması ve kolay sağlık raporu hizmetimizi kısaca anlatmamız gerekirse; mobil sağlık taramalarını çalışanlarınız için özel olarak hazırlanan steril ortamlarda yapılan sağlık taramalarının kolay ve hızlı sonuçlara erişilebilme imkanı ile birlikte zaman tasarrufu, daha az maliyetli oluşu ve her şeyden önemlisi gerçekten güvenilir sonuçlar elde edebilme imkanı sunar.

Bu avantajların yanı sıra sağlık raporlarının bu kadar erişebilir ya da elde edilebilir oluşu hem işveren için hem de işçiler/işçi adayı için son derece kolay ve avantajlıdır.

Çalışanlarınızı farklı lokasyonlara göndermeden, sağlık tetkiklerini iş yerinize gelen mobil sağlık ekibi tarafından yaptırın. İş yerinizde verim kaybı yaşamadan sağlık raporlarını tamamlayın.

SAĞLIK TARAMASI TEKLİF İSTEYİN