İstanbul Kaynakçılık Eğitim Kursu

KAYNAKÇILIK KURSU

İSTANBUL KAYNAKÇILIK EĞİTİM KURSU

İstanbul Kaynakçılık Eğitim Kursu, kaynak alanında gelişmek isteyen, çalışmak isteyen veya bu işi hobi olarak öğrenmek isteyenler için kaynak yapma yöntemleri, prensipleri, kaynak hatalarının giderilmesi vb. gibi daha birçok konu başlığı altında kaynakçılık altında bilgi eğitimi verilen eğitim kursları vardır.

Bu eğitim programlarının asıl amacı ise Türkiye’de olan meslek açıklarını kapatmak ve en önemlisi iş güvenliğinde önemli bir performans artışına imza atmaktır.

KATILIM ŞARTLARI

 • Eğitimlere sigortalı bir şekilde çeşitli firmalarda kaynakçı olarak çalışanlar veya çalışmak isteyenler, kaynakçı adayları ve kaynak işini öğrenmek isteyen birey ve öğrenciler alabilmektedir. Öğrenciler lise ve üniversite okuyan öğrenci olmak şartı ile.
 • Eğitimlerden sonra dönem sonunda yapılan sınavların sonucunda başarı elde eden bireylere eğitim kursunu sağlayan firma tarafından “Milli Eğitim Bakanlığı” onaylı belge verilmektedir.

İSTANBUL KAYNAKÇILIK EĞİTİM KURSU SERTİFİKASI

Eğitim sonunda eğitimi aldığınız yerde Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan görevliler eşliğinde bir sınava tabi tutulursunuz. Bu sınav sertifika sınavı olarak da geçmektedir.

Kaynakçı Eğitimi Kursu Eğitim Programının İçeriği:

 • Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak Bilgisayar Kullanma
 • Bilgisayarda doküman hazırlamak Doküman hazırlama
 • Geometrik çizimler yapmak Geometrik çizimler
 • Markalama yapmak Görünüş çıkartma
 • Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak
 • Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri
 • Görünüş çıkarmak Kroki Perspektif ve yapım Resmi
 • Markalama yapmak Ölçme Kontrol ve Markalama
 • Şekil bozukluğuna uğramış gereçleri doğrultmak Doğrultma
 • Malzemeleri el aletleri ile kesmek El ile Kesme
 • Eğe ile istenilen yüzeyleri elde etmek Eğeleme
 • Eğme-bükme yapmak Eğme-Bükme
 • Matkapla delme ve havşa açma işlemlerini yapmak
 • Delme ve havşa açma
 • Kılavuz ve paftayla diş açmak Diş açma
 • Perçinli birleştirme yapmak Perçinleme
 • Yumuşak lehimleme yapmak Yumuşak Lehimleme
 • Sıcak çekme ile biçimlendirme yapmak
 • Sıcak çekme
 • Sıcak bükme, şişirme, köşe çıkarma yapmak
 • Bükme-şişirme
 • Sıcak boğma, burma yapmak Boğma-burma
 • Oksi-gaz ile kaynak dikişi çekmek Oksi-Gaz ile Dikiş Çekme
 • Oksi-gaz ile küt ek kaynağı yapmak Oksi-Gaz ile Küt Ek Kaynağı
 • Oksi-gaz ile yatay köşe kaynaklarını yapmak Oksi-Gaz ile Köşe Kaynağı
 • Oksi-gaz ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını  yapmak
 • Oksi-Gaz ile Boru ve Profillerin Kaynağı
 • Oksi-gaz ile kesme yapmak Oksi-Gaz ile Kesme
 • Elektrik ark kaynağı ile kaynak dikişi çekmek Dikiş Çekme
 • 25 Elektrik ark kaynağı ile küt ek ve bindirme kaynağı yapmak
 • Yatayda Küt Ek ve Bindirme Kaynağı
 • Elektrik ark kaynağı ile yatay köşe kaynaklarını yapmak Yatayda Köşe Kaynağı
 • Elektrik ark kaynağı ile yatay konumda kalın parçaların kaynağını yapmak
 • Yatayda Kalın Parçaların Kaynağı
 • Elektrik ark kaynağı ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak
 • Yatayda Boru ve Profil Kaynağı
 • Elektrik direnç kaynağı ile sac ve yuvarlak malzemelerin direnç kaynağını yapmak
 • Elektrik Direnç Kaynağı
 • Elektrik ark kaynağı ile çeşitli dolgu kaynakları yapmak Dolgu Kaynağı
 • Elektrik ark kaynağı ile dik pozisyon kaynaklarını yapmak Pozisyon Kaynakları
 • Elektrik ark kaynağı ile yan ve tavan pozisyon kaynaklarını yapmak
 • Pozisyon Kaynakları
 • El1ektrotla ve plazma ile kesme yapmak Elektrik Arkı ile Kesme
 • MIG-MAG ile küt ek kaynağı yapmak
 • MIG-MAG ile Yatayda Küt Ek Kaynağı
 • MIG-MAG ile köşe kaynağı yapmak
 • MIG-MAG ile Yatayda Köşe
 • MIG-MAG ile küt boru ve profil kaynağı yapmak
 • MIG-MAG ile Yatayda Boru ve Profil Kaynağı
 • MIG-MAG ile pozisyon kaynakları yapmak
 • MIG-MAG ile Pozisyon Kaynakları
 • Selülozik ve bazik elektrotla küt ek kaynağı yapmak
 • Selülozik ve Bazik Elektrotla Kaynak
 • Çatlamış ve kırılmış dökme demirlerin kaynağını yapmak Dökme Demir Kaynağı
 • Çelik olmayan metallerin kaynağını yapmak
 • Çelik Olmayan Metallerin Kaynağı
 • Alaşımlı çeliklerin kaynağını yapmak Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı
 • Tozaltı kaynağı ile çeliklerin kaynağını yapmak Tozaltı Kaynağı
 • Büyük çaplı boruların kaynağını yapmak
 • Büyük Çaplı Boruların Kaynağı
 • TIG kaynağı ile çeşitli metallerin kaynağını yapmak TIG Kaynağı
 • MIG kaynağı ile çeşitli metallerin kaynağını yapmak MIG Kaynağı

 KAYNAKÇILIK KURSU