ISO 22000 Belgelendirme Hizmeti

ISO 22000 GIDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000; gıda tedarik zincirindeki mevcut ve potansiyel tehlikelerin belirlenmesi, bunların kontrolü için önlemlerinin belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve analizi, uygulamaların sürekli iyileştirilmesi için uygulanan bir yönetim sistemidir.

Günümüzde gıda güvenliği, bütün dünyanın ilgilendiği bir konu haline gelmiştir. Gıda yoluyla taşınan salgın hastalıkların yalnızca insan hayatı üzerinde değil, kuruluşlar ve ülkelerin ekonomileri üzerinde bırakabileceği yıkıcı etkiler son derece fazladır.

ISO 22000

Her yıl, dünyanın her yerinde yüzlerce insan gıda zehirlenmesi sonucunda hastalıklara yakalanmakta ve gıda üreticisi kuruluşlar yüklü miktarda tazminatlar ödeyerek, kuruluşların itibarında ölçülemeyecek büyüklükte zararlarla karşılaşmaktadırlar.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme

Kalite ve gıda güvenliğin garanti altına alınması, "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşların devamlılığı için kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Bu nedenle risk yönetimi; restoranlar ve catering (YEMEK FİRMASI) hizmeti veren kuruluşları, paketleme hizmeti veren kuruluşları, gıda üretimi ve ilgili faaliyetlerde kullanılan ekipman ve kimyasal üreticileri ile haşere kontrolü, temizlik, taşıma ve lojistik gibi hizmet kuruluşları da dahil olmak üzere, piyasada konumunu korumak isteyen tüm kuruluşlar için şart haline gelmiştir.

Ara ve nihai tüketiciler, ihtiyaç duydukları garantiyi sağlayabilecek, güvenilir kuruluşları tercih etmektedir. Kuruluşlar bu güveni, bütün proseslerini kapsayan ve etkin olarak uygulanan bir gıda güvenliği yönetim sistemleri olduğunu kanıtlayarak kazanabilirler.

ISO 22000, global gıda temini zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerlidir ve uluslar arası bir standarttır. ISO 22000, ulusal standartlara uyum konusunda altyapı sağlar ve mevcut Gıda güvenliği standartları şartlarının çoğunu kapsar. ISO 22000’in yapısı, ISO 9001 ve ISO 14001 yönetim sistemleri maddeleri ile uyumludur.

ISO22000 GIDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ KİMLER İÇİNDİR?

Ekipman, paketleme malzemesi, temizlik malzemeleri ve katkı malzemeleri üreticileri gibi ilişkili kuruluşlar da dahil "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için gerçek bir uluslararası standarttır. ISO 22000 ayrıca ISO 9001 gibi kalite yönetim sistemleri ile kendi gıda güvenliği yönetim sistemlerini birleştirmek isteyen tüm kuruluşlar içindir.

Uyumun faydaları
Gıda güvenliği yönetim sisteminizi ISO 22000'in gerekliliklerine göre belgelendirmeniz kuruluşunuza aşağıdaki faydaları sağlayacaktır;

  • Global gıda temini zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerlidir.

  • Gerçek bir global uluslararası standarttır.

  • Ulusal standartlara uyum konusunda olanak sağlar.

  • Mevcut perakende Gıda Güvenliği Standartları Şartlarının çoğunu kapsar.

  • HACCP Kuralı ilkelerine uygundur.

  • HACCP kavramlarının uluslararası iletişimini sağlar.

  • Üçüncü taraf belgelendirmesi için çerçeve sağlayan tetkik edilebilir bir standarttır.

  • Belirgin şartları olan tetkik edilebilir bir standarttır.

  • Düzenleyiciler için uygundur.

  • Yapı ISO 9001 ve ISO 14001 yönetim sistemleri maddeleri ile uyumludur.

 

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ

Detaylı Bilgi, Talep ve başvuru için bizleri arayabilirsiniz.