İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

  • Çok tehlikeli işyerlerinde her 10 çalışana kadar 1
  • Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1
  • Az tehlikeli işyerlerinde ise her 20 çalışan için 1 “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

İlk Yardım Nedir?
İlk yardım, Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Yasal Dayanak; İlk yardım eğitimi yasal düzenleme ile ZORUNLU EĞİTİM olarak kapsama alınmıştır. İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ

TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

GÜNCELLEME İLK YARDIM EĞİTİMİ İÇİN (Yenileme)

BİLGİ: 0212 541 29 06  –  0544 556 54 41


TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

İlk yardım eğitimi, 5 kişi ve üzeri katılımcı kişi sayısı size özel olarak firmanızda verilebilir.

İlk Yardım eğitimi alacak katılımcı kişi sayınız 5 altında olması durumunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkili kılınan merkez eğitim salonunda verilmektedir.

İlk Yardım eğitimi 2 gün sürmektedir. Eğitime katılım zorunludur.

İlk Yardım eğitimi Teorik ve Pratik olarak yapılmaktadır.

İlk yardım eğitimleri sonunda sınava çalışmanızı desteklemek adına ilk yardım soru bankası, çıkmış eski sorulardan oluşan  kitap ve online mobil testler vermekteyiz.

İlk Yardım eğitimine katılanlar en geç 1 hafta sonra İlk Yardım Sınavına gireceklerdir.

İlk Yardım eğitimi (Temel ilk yardım eğitimi) sınav iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama yazılı sınav, başarılı 85 ve üzeri alan katılımcı ikinci aşama uygulama sınavına katılır. 85 ve üzeri not alarak Başarılı olması durumunda sınavdan geçmiş sayılır ve ilk yardım belgesi almaya hak kazanmış olur.

İlk yardım sertifikası İl Sağlık Müdürlüğü onaylanma süresince tarafımızdan takip edilmektedir. Bu süre 40-50 gündür.

İlk Yardım Eğitimi için başvurularınızı dilerseniz telefon ile dilerseniz Başvuru Formu ile yapabilirsiniz.

İlk Yardım Eğitimi Gereken Evraklar, Başvuru sürecinde katılımcıların kimlik fotokopileri, bir adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir.


GÜNCELLEME İLK YARDIM EĞİTİMİ (Yenileme Eğitimi)

Temel ilk yardım eğitimi ve sınavı ile kazanılan sertifika ve kart geçerlilik süresi 3 YIL dır.

Bu nedenle daha önceden alınan İlk yardım belgesi ve kartının süresini sınava girmeden 3 yıl uzatılması işlemi için Güncelleme eğitimi almalısınız.

Güncelleme Eğitimi; Temel ilk yardım eğitiminin yarısıdır.

Eğitim 8 saattir (1 gün) sürmektedir.

Güncelleme Eğitimi sonunda eğitim salonunda gerçekleşecek Teorik sınav yapılmaktadır. Teorik sınav notunun önemi olmaksızın eksik kalınan konular üzerinden maket üzerinde uygulamalarla eğitim gerçekleşir ve biter.

Başvuru için gerekenler nedir?
Kayıt olmak için sahip olduğunuz mevcut İlk yardım belgesi ve kartının aslı, kimlik fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğraf gereklidir.

İLK YARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ


İLK YARDIM SERTİFİKASI ( İlk Yardım Belgesi)

İlk yardım eğitimi, ve sonrasında sınavlarda başarılı olan katılımcılara İl Sağlık Müdürlüğünce “ilk yardım sertifikası” verilmektedir. İlkyardım belgesi örneği aşağıdaki gibidir.

ilk yardım sertifikası