Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Yüksekte Çalışma Eğitimi, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5 yıl önce yürürlüğe giren 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak duyurulan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Usul ve Esasları’nın 5. Maddesine göre; iş sahibi olan işverenler, iş yerinde çalışan işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamalı. İşyerinde çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimini almalarını sağlamak zorundadır.

Bahsi geçen eğitim, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfına giren işlerde çalışmak isteyenler için işe başlamadan önce, iş ortamı veya iş değişikliklerinde, işçilerin kullandığı ekipmanlardaki büyük değişikliklerde ve işe yeni bir teknoloji katıldığı zaman verilmektedir. Verilen eğitim ise yeni risklere göre sürekli olarak müfredatını değiştirmekte ve kendini sürekli olarak güncel tutmaktadır.

Ülkemiz Türkiye’de sonucu ölümle biten iş kazaları en çok inşaat sektöründe meydana gelmektedir. Bu ölümler ise çoğunlukla yüksek bir mesafeden düşme ile meydana gelmektedir. Bundan dolayı da yüksek yerlerde çalışan işçiler için ayrı olarak eğitim alması gerekmektedir.

Bundan dolayı 15.05.2013 tarihinde 28648 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile yüksekte çalışan işçiler için meydana gelebilecek kazaları önlemek adına güvenli ve sağlıklı çalışmak için bir eğitim verilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu eğitim ise Yüksekte Çalışma Eğitimi’dir. Bu eğitimin içeri ise şu şekildedir;

 • Yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları
 • Düşmeye neden olan faktörler
 • Düşmenin nedenleri ve süresi
 • Yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler
 • Yüksekte çalışmada risklerden korunma yöntemleri
 • Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri
 • Tehlikeli ve güvensiz durumlar, alınması gereken önlemler
 • Ankrajlar, merdivenler, korkuluklar, kalıp sistemleri, iskeleler
 • Sağlık ve güvenlik işaretleri
 • Yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular
 • Uygulama

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ KAPSAMI

Alanında görev yapan ve işi gereği emniyet gerektirecek yüksekliklere çalışması gereken işçilere yönelik özel bir eğitim programdır. İşte çalışan işçinin güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra kurtarma becerilerini kazandıran uygulamaları da içerir.
Bütün uygulamalar alanına özgü emniyet gereksinimlerine göre düzenlenmiştir, kurtarma konusu ilave edilerek tamamen işe özel bir program oluşturulmuştur. Teorik ve pratik eğitim iç içe verilir. Eğitimin bizzat çalışılacak iş yerinde verilmesi etkinliğini arttırmaktadır.

Temel Yangın Eğitimi

Temel Yangın Eğitimi

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

Temel Yangın Eğitimi, binaların yangından korunması hakkındaki bilgi vermektedir. Fakat günümüzde bu eğitim sürekli olarak güncel hale gelerek günümüzde işverenlere iş ortamı sağlığı ve güvenliği hakkında, işçilere ise herhangi bir yangın durumunda neler yapılması gerektiği hakkında temel ve torik bilgilendirme yapılmıştır. Tabi bu teorik anlarımın yanında da uygulamalı olarak da eğitimler verilmektedir.

Bu eğitim, kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan tüm personel ve acil müdahale ekipleri görevlilerini kapsamaktadır ve bu saydığımız kişiler kurstan eğitim alabilmektedir.

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ DAYANAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin “B” bendi, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir. Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir.

Bu çerçeve de eğitim merkezimiz her türlü Yangın Güvenliğinin gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla yangın eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.

Herhangi bir acil durum olduğunda, çalışanların tahliye işlemi sırasında neler yapması gerektiği,

Acil durum çıkış yönlerinin bilinmesi gerektiği,

Toplanma yerleri belirtilmişse bir düzen çerçevesi içerisinde toplanılması gerektiği, tahliye ekibi eğitiminin temel esaslarındandır.

Tahliye ekibi eğitimi, çalışan personelin yangın afetinde neler yapması gerektiği eğitimi,

Yönetmelik gereğince acil durum müdahale ekiplerinin belirlenmesi,

Yangın tatbikatının detaylı olarak yapılması,

Tatbikat sırasında belirlenen eksikliklerin detaylı olarak tespit edilmesi, tahliye ekibi eğitiminin temel bilgi esaslarını oluşturur.

Tahliye ekibi eğitimi, tahliye noktalarının uygunluğunun değerlendirilmesi ile başlar.

Tahliye sırasında, personelin görev dağılımının yapılması,

Binayı nereden terk edeceklerinin belirlenmesi,

Tatbikatın uygulamalı olarak yapılması,

Acil durum planının uygulamalı olarak yapılması,

Yapılan tatbikat sonrasında eksikliklerin belirlenmesi hayati önem taşımaktadır.

Tahliye ekibi eğitiminde,

İşletmelerde beklenmeden oluşabilen, insan sağlığını, çalışma şartlarını, maddi varlıkları olumsuz etkileyecek tehlikelerle karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi gerektiğini bilmek, alınacak tedbirleri öğrenmek, müdahale ekiplerini belirlemek amacı ile tahliye ekibi eğitimi düzenlenir.

Acil durum koordinatörünün doğru yönlendirilmesi ile bölgeye intikal eden ekip, itfaiye gelene kadar yangını söndürme çalışmaları yapmalıdır.

İçeride mahsur kalan insanlar ya da malzeme varsa tahliye ekibi acil olarak, doğru yönlendirme yapmalı, kişileri ya da özel evrakları vs. kurtarma çalışması yapmalıdır.

Kurtarılan kişiler dışarıya çıkarılmalıdır, acil durum sinyali verildiğinde acil ambulans hattı aranmalı, içeride kalan insanlar için ise kişileri içeriden kurtaracak yardım desteği alınmalıdır.

Tahliye ekibi eğitimi verilirken, tüm detaylar anlatılmalı, ayrıntılar atlanmamalıdır. Acil durum anında nelerin yapılması gerektiği, kişi ya da kuruluşu tehdit altına alacak davranışlardan kaçınılması gerektiği de detaylı olarak belirtilmelidir.

Tahliye ekibi eğitimi verilirken, tahliye ekibinin her şeyi çok iyi bilmesi gerektiğini, yapacağı ufacık bir hatanın kişinin hayatına maal olabileceğini de bilmesi gerekir.

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi , iş yerlerinde çalışanın çalışma ortamı çalışanın sağlığını zarar verebilecek durum ve koşullardan ve oluşabilecek kazaları en aza indirilerek verilen eğitimdir. Yapılandırılmış işçilik ve iş güvenliği  çalışmalarının iş yeri çalışanlarını oluşturabiliyorsanız bir kazaya karşı koruyabilirsiniz, üretiminizi güvenli hale getirin ve işletme güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Bu eğitim bireysellere, gelişmekte olan iş kazalarının önlenmesi iş, işçi sağlığı ve güvenliği için çeşitli tedbirlerin alınması ve bu önlemlere uyulması konusundaki teorik İş çalışanlarının koruyucu ekipmanı kullanımı, işlenebilir hale gelebilir kazların bulunduğu yere getirilerek zararı ortadan kaldırılabilir ya da hasarı en aza indirebilir ve oldukça önemlisi vardır. İşverenlere burada burada görev, iş, işçi güvenliği ve güvenciliği hedef odaklı yapması ve çeşitli tedbirler alması lazım. İşçilere düşen görev ise işveren aracılığıyla iş, işçi, işçi ve güvenlik müdürü ve çalışmalara uyuyor ve bu konuda çalışmayı planlıyoruz ve uyulmadığı zaman olayı kazadan ötürü kötü etkilenebileceğini bilmesidir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BELGESİ

İş kazalarını azaltabilmek için, son zamanlarda  iş güvenliği eğitimi ve profesyonel eğitimi  almamış işçilerin, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmayacağı hükmüne odaklı işlemeyi nasıl önde tutuyorsunuz. Bu maddeda 01.01.2009 tarihinde gelecekteki iş güvenliği eğitimi ve mesleki eğitim almamış işçilerin ağır ve tehlikeli sınıfına giren işlerde çalıştırılmayacaktır. Buna göre 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması yoluyla 26.05.2008 Mevzuata göre çalışanların ağır ve tehlikeli sınıfına giren işlerde çalışabilmeleri için profesyonel eğitim ile Temel  İş Sağlığı ve Güvenliği  Eğitimi almaları vardır.

ILO ‘ya göre iş kazalarının büyük bir kısmı temizleyici emniyetsiz bir şekilde inceleyerek ve davranışlarından kaynaklanmakta. Aynı kurumun yine farklı bir araştırmasına göre ise; iş kazalarının% 98’i insan hatasından önce kaynaklanırken çıkıldı. Günümüzde ise çalışanlara Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alanında bir cildin geleceği en büyük sebebi, bu eğitimin olduğu yerlerde kazaları ve kazalardaki hasarın, can kaybının en aza indirebileceğidir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ZORUNLULUK VE PROGRAM

15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmadan önce yapılmasına izin verilmemektedir. – “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre ise işverenler, çalışanların işleyen ve çalışanların kullanımına uygunluklarını kullanmalarını sağlamışlardır.

 • Programların temizleme ve planlama,
 • Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesi,
 • Çalışanların bu programlara katılması,
 • Programın sona ermesi için adaylığını düzenlenmesi.

İşverenler, çalışanlarına yönelik en az özelliklerin belirlenebilmesi, işleyenlerin işleyebilmesi ve işleyebilmesi

1. Genel konular – Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Çalışma Mevzuatı ile ilgili bilgiler,
Çalışanların Yasal hak, sorumlulukları ettik
İşyeri temizliği, düzeni ettik
İş kazası ettik meslek hastalığından doğan Hukuki Sonuçlar

2. Sağlık Konuları – Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Meslek hastalıklarının sebepleri,
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin korunması,
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
İlkyardım

3. Teknik konular – Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Kimyasal, fiziksel ve ergonomi risk etmenleri,
Elle taşıma ve taşıma,
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
İş donanımlarının kullanımı,
Ekranlı araçlarla çalışma,
Elektrik, tehlikeler,
riskler ve korunmalar , İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin,
güvenlik ve sağlık
güvenliği , Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
İş Güvenliği ve genel güvenlik
ilkeleri ve güvenlik kültürü, Tahliye ve Güvenlik
Eğitimleri, önde ve yeni çıkan riskler de düzenli olarak düzenli aralıklarla tekrarlanır.

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yıllık en az bir defa.
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yıllık en az bir defa.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığınız yakalanan çalışana işe dönüşünde isteğinizden önce, kazanın veya meslek hastalığınızın sebepleri, korunma yolları ve diğer alanlarda çalışma ile ilgili eğitimler verildi.
Herhangi bir sebeple altı aydan fazla uzak işte uzak kalanlara, tekrar işe başlamasından önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini sürdürüyor yıllık eğitim alıyor olunması yapıyor ve onaylar. Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi alanda olması bekleniyor, eğitimin süresi, eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve hedef konularına yer verilir.

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamında devam edenlerde periyotlar içinde ve sonraki sürelere uygun olarak verilmelidir.

 • Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat iş güvenliği ve güvenliği eğitimi,
 • İki saat iş güvenliği ve güvenliği eğitimi,
 • Çok tehlikeli işyerleri en az altı saat iş güvenliği ve güvenliği eğitimi için,

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Belgesi – Katılımcı Belgesi

Çalışanlar İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası

İstanbul Zeytinburnu Hijyen Eğitimi

İstanbul Zeytinburnu Hijyen Eğitimi

İstanbul Zeytinburnu Hijyen Eğitimi

İstanbul Zeytinburnu Hijyen Eğitimi, hijyen yönetmeliği tarafından belirlenen koşullarda alınması zorunlu Milli Eğitim Bakanlığı eğitimidir. Bu belge işletmelerde Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı veya Belediye görevlilerince kontrolü ve denetimi yapılmaktadır.

Hijyen eğitimi iki başlık altında verilmektedir. Bu başlıklar;

 • Gıda, Su(Market çalışanları, aşçı, yardımcı aşçı, mutfak personeli, temizlik personeli, garson ve komi, servis elemanları vb. gibi gıda sektöründe çalışan herkes bu belgeyi almak zorundadır.)
 • Güzellik, Saç Bakımı(Kuaförler ve berberler, saç bakım merkezleri, güzellik merkezleri, epilasyon merkezleri, cilt bakım merkezleri, hamamlar, saunalar, spa merkezleri ve masaj salonları gibi sürekli olarak müşteri ile temas halinde olan işlerde bu belgenin alınması zorunludur.)

Bizler de Başarı Center olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalamış olduğumuz protokol ile İstanbul Zeytinburnu Hijyen Eğitimi ve diğer tüm belgelendirme işlemlerinin yapılması için yetkilendirilen bir eğitim ve belgelendirme merkeziyiz. Bizlerden alacağınız eğitim sonrası size verilecek Hijyen Eğitimi Sertifikası Milli Eğitim Onaylı ve Soğuk Damgalı olacaktır. Aynı şekilde sertifikanızı aldığınız zaman e-devlet hesabınızdan da sertifikanızı görebileceksiniz.

Yasal Dayanak; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (RG:30.06.2012/28339), Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (RG:06.05.1930/1489), Hijyen Eğitimi Yönetmeliği (RG:05.07.2013/28698)

Hijyen Yönetmeliği,24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. Maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen eğitim yönetmeliği 5 TEMMUZ 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

Hijyen Eğitimi Kimler Alabilir?

Hijyen yönetmenliğinde bulunan 2. Maddenin belirttiği gibi hijyen eğitimi bulunmayan personel çalıştırmak yasaktır. Bunun yanında;

 • Gıda üretim, perakende satışı yapıldığı iş yerleri çalışanları,
 • Tüketim amaçla üretilen suların üretim merkezi çalışanları,
 • Kuaförler ve berberler, saç bakım merkezleri, güzellik merkezleri, epilasyon merkezleri, cilt bakım merkezleri, hamamlar, saunalar, spa merkezleri ve masaj salonları gibi sürekli olarak müşteri ile temas halinde olan işlerde çalışanların,
 • Otel, pansiyon ve misafirhane gibi konaklama işi yapanların,
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanlar ve işe yeni başlayacak olanların Hijyen Eğitimi alarak sertifika almaları gerekmektedir.

 

Tarafımızdan alacağınız Hijyen Sertifikası, Eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylıdır ve aldığınız belge ömür boyu geçerlidir. Sertifikalar genellikle Hijyen eğitimi sonarı 6 iş günü içerisinde onaylanmaktadır. Hijyen eğitimi 8 saat sürmektedir. Firmanız için eğitim düşünüyor iseniz Başarı Center olarak firmanıza özel eğitmen planlaması ile uygun eğitim yeri olması durumunda firmanızda eğitim veriyoruz ve sonrasında belgelendirme sağlıyoruz.

Hijyen eğitimi hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız buraya tıklayarak Hijyen Eğitimi sayfamızı ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.

İstanbul Üsküdar Hijyen Eğitimi

İstanbul Üsküdar Hijyen Eğitimi

İstanbul Üsküdar Hijyen Eğitimi

İstanbul Üsküdar Hijyen Eğitimi, hijyen yönetmeliği tarafından belirlenen koşullarda alınması zorunlu Milli Eğitim Bakanlığı eğitimidir. Bu belge işletmelerde Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı veya Belediye görevlilerince kontrolü ve denetimi yapılmaktadır.

Hijyen eğitimi iki başlık altında verilmektedir. Bu başlıklar;

 • Gıda, Su(Market çalışanları, aşçı, yardımcı aşçı, mutfak personeli, temizlik personeli, garson ve komi, servis elemanları vb. gibi gıda sektöründe çalışan herkes bu belgeyi almak zorundadır.)
 • Güzellik, Saç Bakımı(Kuaförler ve berberler, saç bakım merkezleri, güzellik merkezleri, epilasyon merkezleri, cilt bakım merkezleri, hamamlar, saunalar, spa merkezleri ve masaj salonları gibi sürekli olarak müşteri ile temas halinde olan işlerde bu belgenin alınması zorunludur.)

Bizler de Başarı Center olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalamış olduğumuz protokol ile İstanbul Üsküdar Hijyen Eğitimi ve diğer tüm belgelendirme işlemlerinin yapılması için yetkilendirilen bir eğitim ve belgelendirme merkeziyiz. Bizlerden alacağınız eğitim sonrası size verilecek Hijyen Eğitimi Sertifikası Milli Eğitim Onaylı ve Soğuk Damgalı olacaktır. Aynı şekilde sertifikanızı aldığınız zaman e-devlet hesabınızdan da sertifikanızı görebileceksiniz.

Yasal Dayanak; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (RG:30.06.2012/28339), Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (RG:06.05.1930/1489), Hijyen Eğitimi Yönetmeliği (RG:05.07.2013/28698)

Hijyen Yönetmeliği,24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. Maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen eğitim yönetmeliği 5 TEMMUZ 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

Hijyen Eğitimi Kimler Alabilir?

Hijyen yönetmenliğinde bulunan 2. Maddenin belirttiği gibi hijyen eğitimi bulunmayan personel çalıştırmak yasaktır. Bunun yanında;

 • Gıda üretim, perakende satışı yapıldığı iş yerleri çalışanları,
 • Tüketim amaçla üretilen suların üretim merkezi çalışanları,
 • Kuaförler ve berberler, saç bakım merkezleri, güzellik merkezleri, epilasyon merkezleri, cilt bakım merkezleri, hamamlar, saunalar, spa merkezleri ve masaj salonları gibi sürekli olarak müşteri ile temas halinde olan işlerde çalışanların,
 • Otel, pansiyon ve misafirhane gibi konaklama işi yapanların,
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanlar ve işe yeni başlayacak olanların Hijyen Eğitimi alarak sertifika almaları gerekmektedir.

 

Tarafımızdan alacağınız Hijyen Sertifikası, Eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylıdır ve aldığınız belge ömür boyu geçerlidir. Sertifikalar genellikle Hijyen eğitimi sonarı 6 iş günü içerisinde onaylanmaktadır. Hijyen eğitimi 8 saat sürmektedir. Firmanız için eğitim düşünüyor iseniz Başarı Center olarak firmanıza özel eğitmen planlaması ile uygun eğitim yeri olması durumunda firmanızda eğitim veriyoruz ve sonrasında belgelendirme sağlıyoruz.

Hijyen eğitimi hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız buraya tıklayarak Hijyen Eğitimi sayfamızı ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.

İstanbul Ümraniye Hijyen Eğitimi

İstanbul Ümraniye Hijyen Eğitimi

İstanbul Ümraniye Hijyen Eğitimi

İstanbul Ümraniye Hijyen Eğitimi, hijyen yönetmeliği tarafından belirlenen koşullarda alınması zorunlu Milli Eğitim Bakanlığı eğitimidir. Bu belge işletmelerde Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı veya Belediye görevlilerince kontrolü ve denetimi yapılmaktadır.

Hijyen eğitimi iki başlık altında verilmektedir. Bu başlıklar;

 • Gıda, Su(Market çalışanları, aşçı, yardımcı aşçı, mutfak personeli, temizlik personeli, garson ve komi, servis elemanları vb. gibi gıda sektöründe çalışan herkes bu belgeyi almak zorundadır.)
 • Güzellik, Saç Bakımı(Kuaförler ve berberler, saç bakım merkezleri, güzellik merkezleri, epilasyon merkezleri, cilt bakım merkezleri, hamamlar, saunalar, spa merkezleri ve masaj salonları gibi sürekli olarak müşteri ile temas halinde olan işlerde bu belgenin alınması zorunludur.)

Bizler de Başarı Center olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalamış olduğumuz protokol ile İstanbul Ümraniye Hijyen Eğitimi ve diğer tüm belgelendirme işlemlerinin yapılması için yetkilendirilen bir eğitim ve belgelendirme merkeziyiz. Bizlerden alacağınız eğitim sonrası size verilecek Hijyen Eğitimi Sertifikası Milli Eğitim Onaylı ve Soğuk Damgalı olacaktır. Aynı şekilde sertifikanızı aldığınız zaman e-devlet hesabınızdan da sertifikanızı görebileceksiniz.

Yasal Dayanak; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (RG:30.06.2012/28339), Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (RG:06.05.1930/1489), Hijyen Eğitimi Yönetmeliği (RG:05.07.2013/28698)

Hijyen Yönetmeliği,24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. Maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen eğitim yönetmeliği 5 TEMMUZ 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

Hijyen Eğitimi Kimler Alabilir?

Hijyen yönetmenliğinde bulunan 2. Maddenin belirttiği gibi hijyen eğitimi bulunmayan personel çalıştırmak yasaktır. Bunun yanında;

 • Gıda üretim, perakende satışı yapıldığı iş yerleri çalışanları,
 • Tüketim amaçla üretilen suların üretim merkezi çalışanları,
 • Kuaförler ve berberler, saç bakım merkezleri, güzellik merkezleri, epilasyon merkezleri, cilt bakım merkezleri, hamamlar, saunalar, spa merkezleri ve masaj salonları gibi sürekli olarak müşteri ile temas halinde olan işlerde çalışanların,
 • Otel, pansiyon ve misafirhane gibi konaklama işi yapanların,
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanlar ve işe yeni başlayacak olanların Hijyen Eğitimi alarak sertifika almaları gerekmektedir.

 

Tarafımızdan alacağınız Hijyen Sertifikası, Eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylıdır ve aldığınız belge ömür boyu geçerlidir. Sertifikalar genellikle Hijyen eğitimi sonarı 6 iş günü içerisinde onaylanmaktadır. Hijyen eğitimi 8 saat sürmektedir. Firmanız için eğitim düşünüyor iseniz Başarı Center olarak firmanıza özel eğitmen planlaması ile uygun eğitim yeri olması durumunda firmanızda eğitim veriyoruz ve sonrasında belgelendirme sağlıyoruz.

Hijyen eğitimi hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız buraya tıklayarak Hijyen Eğitimi sayfamızı ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.

İstanbul Tuzla Hijyen Eğitimi

İstanbul Tuzla Hijyen Eğitimi

İstanbul Tuzla Hijyen Eğitimi

İstanbul Tuzla Hijyen Eğitimi, hijyen yönetmeliği tarafından belirlenen koşullarda alınması zorunlu Milli Eğitim Bakanlığı eğitimidir. Bu belge işletmelerde Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı veya Belediye görevlilerince kontrolü ve denetimi yapılmaktadır.

Hijyen eğitimi iki başlık altında verilmektedir. Bu başlıklar;

 • Gıda, Su(Market çalışanları, aşçı, yardımcı aşçı, mutfak personeli, temizlik personeli, garson ve komi, servis elemanları vb. gibi gıda sektöründe çalışan herkes bu belgeyi almak zorundadır.)
 • Güzellik, Saç Bakımı(Kuaförler ve berberler, saç bakım merkezleri, güzellik merkezleri, epilasyon merkezleri, cilt bakım merkezleri, hamamlar, saunalar, spa merkezleri ve masaj salonları gibi sürekli olarak müşteri ile temas halinde olan işlerde bu belgenin alınması zorunludur.)

Bizler de Başarı Center olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalamış olduğumuz protokol ile İstanbul Tuzla Hijyen Eğitimi ve diğer tüm belgelendirme işlemlerinin yapılması için yetkilendirilen bir eğitim ve belgelendirme merkeziyiz. Bizlerden alacağınız eğitim sonrası size verilecek Hijyen Eğitimi Sertifikası Milli Eğitim Onaylı ve Soğuk Damgalı olacaktır. Aynı şekilde sertifikanızı aldığınız zaman e-devlet hesabınızdan da sertifikanızı görebileceksiniz.

Yasal Dayanak; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (RG:30.06.2012/28339), Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (RG:06.05.1930/1489), Hijyen Eğitimi Yönetmeliği (RG:05.07.2013/28698)

Hijyen Yönetmeliği,24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. Maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen eğitim yönetmeliği 5 TEMMUZ 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

Hijyen Eğitimi Kimler Alabilir?

Hijyen yönetmenliğinde bulunan 2. Maddenin belirttiği gibi hijyen eğitimi bulunmayan personel çalıştırmak yasaktır. Bunun yanında;

 • Gıda üretim, perakende satışı yapıldığı iş yerleri çalışanları,
 • Tüketim amaçla üretilen suların üretim merkezi çalışanları,
 • Kuaförler ve berberler, saç bakım merkezleri, güzellik merkezleri, epilasyon merkezleri, cilt bakım merkezleri, hamamlar, saunalar, spa merkezleri ve masaj salonları gibi sürekli olarak müşteri ile temas halinde olan işlerde çalışanların,
 • Otel, pansiyon ve misafirhane gibi konaklama işi yapanların,
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanlar ve işe yeni başlayacak olanların Hijyen Eğitimi alarak sertifika almaları gerekmektedir.

 

Tarafımızdan alacağınız Hijyen Sertifikası, Eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylıdır ve aldığınız belge ömür boyu geçerlidir. Sertifikalar genellikle Hijyen eğitimi sonarı 6 iş günü içerisinde onaylanmaktadır. Hijyen eğitimi 8 saat sürmektedir. Firmanız için eğitim düşünüyor iseniz Başarı Center olarak firmanıza özel eğitmen planlaması ile uygun eğitim yeri olması durumunda firmanızda eğitim veriyoruz ve sonrasında belgelendirme sağlıyoruz.

Hijyen eğitimi hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız buraya tıklayarak Hijyen Eğitimi sayfamızı ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.

İstanbul Şişli Hijyen Eğitimi

İstanbul Şişli Hijyen Eğitimi

İstanbul Şişli Hijyen Eğitimi

İstanbul Şişli Hijyen Eğitimi, hijyen yönetmeliği tarafından belirlenen koşullarda alınması zorunlu Milli Eğitim Bakanlığı eğitimidir. Bu belge işletmelerde Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı veya Belediye görevlilerince kontrolü ve denetimi yapılmaktadır.

Hijyen eğitimi iki başlık altında verilmektedir. Bu başlıklar;

 • Gıda, Su(Market çalışanları, aşçı, yardımcı aşçı, mutfak personeli, temizlik personeli, garson ve komi, servis elemanları vb. gibi gıda sektöründe çalışan herkes bu belgeyi almak zorundadır.)
 • Güzellik, Saç Bakımı(Kuaförler ve berberler, saç bakım merkezleri, güzellik merkezleri, epilasyon merkezleri, cilt bakım merkezleri, hamamlar, saunalar, spa merkezleri ve masaj salonları gibi sürekli olarak müşteri ile temas halinde olan işlerde bu belgenin alınması zorunludur.)

Bizler de Başarı Center olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalamış olduğumuz protokol ile İstanbul Şişli Hijyen Eğitimi ve diğer tüm belgelendirme işlemlerinin yapılması için yetkilendirilen bir eğitim ve belgelendirme merkeziyiz. Bizlerden alacağınız eğitim sonrası size verilecek Hijyen Eğitimi Sertifikası Milli Eğitim Onaylı ve Soğuk Damgalı olacaktır. Aynı şekilde sertifikanızı aldığınız zaman e-devlet hesabınızdan da sertifikanızı görebileceksiniz.

Yasal Dayanak; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (RG:30.06.2012/28339), Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (RG:06.05.1930/1489), Hijyen Eğitimi Yönetmeliği (RG:05.07.2013/28698)

Hijyen Yönetmeliği,24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. Maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen eğitim yönetmeliği 5 TEMMUZ 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

Hijyen Eğitimi Kimler Alabilir?

Hijyen yönetmenliğinde bulunan 2. Maddenin belirttiği gibi hijyen eğitimi bulunmayan personel çalıştırmak yasaktır. Bunun yanında;

 • Gıda üretim, perakende satışı yapıldığı iş yerleri çalışanları,
 • Tüketim amaçla üretilen suların üretim merkezi çalışanları,
 • Kuaförler ve berberler, saç bakım merkezleri, güzellik merkezleri, epilasyon merkezleri, cilt bakım merkezleri, hamamlar, saunalar, spa merkezleri ve masaj salonları gibi sürekli olarak müşteri ile temas halinde olan işlerde çalışanların,
 • Otel, pansiyon ve misafirhane gibi konaklama işi yapanların,
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanlar ve işe yeni başlayacak olanların Hijyen Eğitimi alarak sertifika almaları gerekmektedir.

 

Tarafımızdan alacağınız Hijyen Sertifikası, Eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylıdır ve aldığınız belge ömür boyu geçerlidir. Sertifikalar genellikle Hijyen eğitimi sonarı 6 iş günü içerisinde onaylanmaktadır. Hijyen eğitimi 8 saat sürmektedir. Firmanız için eğitim düşünüyor iseniz Başarı Center olarak firmanıza özel eğitmen planlaması ile uygun eğitim yeri olması durumunda firmanızda eğitim veriyoruz ve sonrasında belgelendirme sağlıyoruz.

Hijyen eğitimi hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız buraya tıklayarak Hijyen Eğitimi sayfamızı ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.

İstanbul Şile Hijyen Eğitimi

İstanbul Şile Hijyen Eğitimi

İstanbul Şile Hijyen Eğitimi

İstanbul Şile Hijyen Eğitimi, hijyen yönetmeliği tarafından belirlenen koşullarda alınması zorunlu Milli Eğitim Bakanlığı eğitimidir. Bu belge işletmelerde Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı veya Belediye görevlilerince kontrolü ve denetimi yapılmaktadır.

Hijyen eğitimi iki başlık altında verilmektedir. Bu başlıklar;

 • Gıda, Su(Market çalışanları, aşçı, yardımcı aşçı, mutfak personeli, temizlik personeli, garson ve komi, servis elemanları vb. gibi gıda sektöründe çalışan herkes bu belgeyi almak zorundadır.)
 • Güzellik, Saç Bakımı(Kuaförler ve berberler, saç bakım merkezleri, güzellik merkezleri, epilasyon merkezleri, cilt bakım merkezleri, hamamlar, saunalar, spa merkezleri ve masaj salonları gibi sürekli olarak müşteri ile temas halinde olan işlerde bu belgenin alınması zorunludur.)

Bizler de Başarı Center olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalamış olduğumuz protokol ile İstanbul Şile Hijyen Eğitimi ve diğer tüm belgelendirme işlemlerinin yapılması için yetkilendirilen bir eğitim ve belgelendirme merkeziyiz. Bizlerden alacağınız eğitim sonrası size verilecek Hijyen Eğitimi Sertifikası Milli Eğitim Onaylı ve Soğuk Damgalı olacaktır. Aynı şekilde sertifikanızı aldığınız zaman e-devlet hesabınızdan da sertifikanızı görebileceksiniz.

Yasal Dayanak; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (RG:30.06.2012/28339), Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (RG:06.05.1930/1489), Hijyen Eğitimi Yönetmeliği (RG:05.07.2013/28698)

Hijyen Yönetmeliği,24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. Maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen eğitim yönetmeliği 5 TEMMUZ 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

Hijyen Eğitimi Kimler Alabilir?

Hijyen yönetmenliğinde bulunan 2. Maddenin belirttiği gibi hijyen eğitimi bulunmayan personel çalıştırmak yasaktır. Bunun yanında;

 • Gıda üretim, perakende satışı yapıldığı iş yerleri çalışanları,
 • Tüketim amaçla üretilen suların üretim merkezi çalışanları,
 • Kuaförler ve berberler, saç bakım merkezleri, güzellik merkezleri, epilasyon merkezleri, cilt bakım merkezleri, hamamlar, saunalar, spa merkezleri ve masaj salonları gibi sürekli olarak müşteri ile temas halinde olan işlerde çalışanların,
 • Otel, pansiyon ve misafirhane gibi konaklama işi yapanların,
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanlar ve işe yeni başlayacak olanların Hijyen Eğitimi alarak sertifika almaları gerekmektedir.

 

Tarafımızdan alacağınız Hijyen Sertifikası, Eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylıdır ve aldığınız belge ömür boyu geçerlidir. Sertifikalar genellikle Hijyen eğitimi sonarı 6 iş günü içerisinde onaylanmaktadır. Hijyen eğitimi 8 saat sürmektedir. Firmanız için eğitim düşünüyor iseniz Başarı Center olarak firmanıza özel eğitmen planlaması ile uygun eğitim yeri olması durumunda firmanızda eğitim veriyoruz ve sonrasında belgelendirme sağlıyoruz.

Hijyen eğitimi hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız buraya tıklayarak Hijyen Eğitimi sayfamızı ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.

İstanbul Sultangazi Hijyen Eğitimi

İstanbul Sultangazi Hijyen Eğitimi

İstanbul Sultangazi Hijyen Eğitimi

İstanbul Sultangazi Hijyen Eğitimi, hijyen yönetmeliği tarafından belirlenen koşullarda alınması zorunlu Milli Eğitim Bakanlığı eğitimidir. Bu belge işletmelerde Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı veya Belediye görevlilerince kontrolü ve denetimi yapılmaktadır.

Hijyen eğitimi iki başlık altında verilmektedir. Bu başlıklar;

 • Gıda, Su(Market çalışanları, aşçı, yardımcı aşçı, mutfak personeli, temizlik personeli, garson ve komi, servis elemanları vb. gibi gıda sektöründe çalışan herkes bu belgeyi almak zorundadır.)
 • Güzellik, Saç Bakımı(Kuaförler ve berberler, saç bakım merkezleri, güzellik merkezleri, epilasyon merkezleri, cilt bakım merkezleri, hamamlar, saunalar, spa merkezleri ve masaj salonları gibi sürekli olarak müşteri ile temas halinde olan işlerde bu belgenin alınması zorunludur.)

Bizler de Başarı Center olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalamış olduğumuz protokol ile İstanbul Sultangazi Hijyen Eğitimi ve diğer tüm belgelendirme işlemlerinin yapılması için yetkilendirilen bir eğitim ve belgelendirme merkeziyiz. Bizlerden alacağınız eğitim sonrası size verilecek Hijyen Eğitimi Sertifikası Milli Eğitim Onaylı ve Soğuk Damgalı olacaktır. Aynı şekilde sertifikanızı aldığınız zaman e-devlet hesabınızdan da sertifikanızı görebileceksiniz.

Yasal Dayanak; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (RG:30.06.2012/28339), Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (RG:06.05.1930/1489), Hijyen Eğitimi Yönetmeliği (RG:05.07.2013/28698)

Hijyen Yönetmeliği,24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. Maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen eğitim yönetmeliği 5 TEMMUZ 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

Hijyen Eğitimi Kimler Alabilir?

Hijyen yönetmenliğinde bulunan 2. Maddenin belirttiği gibi hijyen eğitimi bulunmayan personel çalıştırmak yasaktır. Bunun yanında;

 • Gıda üretim, perakende satışı yapıldığı iş yerleri çalışanları,
 • Tüketim amaçla üretilen suların üretim merkezi çalışanları,
 • Kuaförler ve berberler, saç bakım merkezleri, güzellik merkezleri, epilasyon merkezleri, cilt bakım merkezleri, hamamlar, saunalar, spa merkezleri ve masaj salonları gibi sürekli olarak müşteri ile temas halinde olan işlerde çalışanların,
 • Otel, pansiyon ve misafirhane gibi konaklama işi yapanların,
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanlar ve işe yeni başlayacak olanların Hijyen Eğitimi alarak sertifika almaları gerekmektedir.

 

Tarafımızdan alacağınız Hijyen Sertifikası, Eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylıdır ve aldığınız belge ömür boyu geçerlidir. Sertifikalar genellikle Hijyen eğitimi sonarı 6 iş günü içerisinde onaylanmaktadır. Hijyen eğitimi 8 saat sürmektedir. Firmanız için eğitim düşünüyor iseniz Başarı Center olarak firmanıza özel eğitmen planlaması ile uygun eğitim yeri olması durumunda firmanızda eğitim veriyoruz ve sonrasında belgelendirme sağlıyoruz.

Hijyen eğitimi hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız buraya tıklayarak Hijyen Eğitimi sayfamızı ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.