eyüp yüksekte çalışma eğitimi

Eyüp Yüksekte Çalışma Eğitimi

Eyüp Yüksekte Çalışma Eğitimi, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesi ve yürürlüğe giren 28648 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak duyurulan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Usul ve Esasları’nın 5. Maddesine göre; iş sahibi olan işverenler, iş yerinde çalışan işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlamalıdır ve işyerinde çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimini almalarını sağlamak zorundadır.

Bu eğitim, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfına giren işlerde çalışmak isteyenler için işe başlamadan önce, iş ortamı veya iş değişikliklerinde, işçilerin kullandığı ekipmanlardaki büyük değişikliklerde ve işe yeni bir teknoloji katıldığı zaman verilmektedir. Verilen eğitim ise yeni risklere göre sürekli olarak müfredatını değiştirmekte ve kendini sürekli olarak güncel tutmaktadır.

Yüksekte çalışmak, özellikle inşaat sektöründe iş kazalarının en büyük sebeplerinden birisidir ve yüksekte çalışma konusunda herhangi bir önlem alınmadığı takdirde kaza riskleri önlenemez. Bu ölümler ise çoğunlukla yüksek bir mesafeden düşme ile meydana gelmektedir. Bundan dolayı da yüksek yerlerde çalışan işçiler için ayrı olarak eğitim alması gerekmektedir.

Eyüp Yüksekte Çalışma Eğitimi sayesinde işçiler yükseklikte çalışırken nasıl önlemler alması gerektiğini öğrenir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Belgesi, eğitim sonunda IRATA onaylı tecrübeli eğitimcilerimiz tarafından verilmektedir.

eyüp yüksekte çalışma eğitimi

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ SERTİFİKASI

Gerekli eğitim ve sonunda yapılacak sınavda başarılı olan adaylar yüksekte çalışma eğitimi sertifikası almaya hak kazanırlar.

15.05.2013 tarihinde 28648 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile yüksekte çalışan işçiler için meydana gelebilecek kazaları önlemek adına güvenli ve sağlıklı çalışmak için bir eğitim verilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu eğitim ise Yüksekte Çalışma Eğitimi’dir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi İçerik;

Yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları,

Düşmeye neden olan faktörler,

Düşmenin nedenleri ve süresi,

Yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler,

Yüksekte çalışmada risklerden korunma yöntemleri,

Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri,

Tehlikeli ve güvensiz durumlar, alınması gereken önlemler,

Ankrajlar, merdivenler, korkuluklar, kalıp sistemleri, iskeleler,

Sağlık ve güvenlik işaretleri,

Yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular,

Uygulama.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

Yüksekte çalışma yapan ve onları yöneten yöneticiler.

İş güvenliği uzmanları.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ NE KADAR SÜRÜYOR?

Yüksekte çalışma eğitim süresi, kurumların talebine göre değişiklik göstermektedir.

Yüksekte Çalışma Temel Eğitimi: 1 gün ( 8 Saat ) olmaktadır.

Yüksekte Çalışma İleri Seviye Eğitimi: 2 Gün (16 Saat) teorik ve uygulama olarak düzenlenmektedir.

Eğitimler 1 gün teorik ve 1 gün uygulamalı olarak toplam 16 saat sürmektedir.

Eğitimlere katılım zorunludur.

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara “Yüksekte Çalışma Eğitimi Sertifikası” düzenlenmektedir.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Yüksekte çalışma eğitimi sertifikası geçerlilik süresi Tehlike sınıfınıza Göre Yenilenir

Az Tehlikeli – 3 Yıl

Tehlikeli      – 2 Yıl

Çok Tehlikeli – 1 Yıl

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ KAPSAMI

Alanında görev yapan ve işi gereği emniyet gerektirecek yüksekliklere çalışması gereken işçilere yönelik özel bir eğitim programdır. İşte çalışan işçinin güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra kurtarma becerilerini kazandıran uygulamaları da içerir.

Bütün uygulamalar alanına özgü emniyet gereksinimlerine göre düzenlenmiştir, kurtarma konusu ilave edilerek tamamen işe özel bir program oluşturulmuştur. Teorik ve pratik eğitim iç içe verilir. Eğitimin bizzat çalışılacak iş yerinde verilmesi etkinliğini arttırmaktadır.